Quatro serowe (mozzarella, parmezan, gorgonzola, gouda)

4 cheeses (mozzarella, parmesan, gorgonzola, gouda)

19 zł